zondag 7 oktober 2018

Is de islam een religie van vrede en van liefde?

Met dank aan father Guy Pagès
Het is theologisch gezien absoluut onmogelijk dat de islam een religie van vrede en liefde is. Laat mij het uitleggen: een van de redenen waarom Jezus door het Joodse volk werd verworpen, is dat Hij stelde dat, als de God van Israël de enige ware God was, Hij dan niet alleen de God van de Joden was, maar van alle mensen, wat de omkering van de nationalistische geest van zijn landgenoten als gevolg had (Lc 4.25-29). Jezus, zelf een Jood, heeft tegen de prijs van zijn Kruis de muur van haat tussen Joden en niet-Joden neergehaald, zoals St. Paulus zegt: Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, […] door het Kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. (Eph 2:14). Maar de islam heeft deze muur van haat opnieuw opgericht, door de mensheid weer te verdelen in moslims en niet-moslims: Tussen ons en jou is voor eeuwig vijandschap en haat totdat je alleen in Allah gelooft! (Koran 60.4). De hele bestaansreden voor de islam is het haten van alles wat geen islam is. Een goede moslim is gewelddadig jegens ongelovigen (Koran 48.29) en kan nooit een christen als vriend hebben (Koran 5.51), laat staan aan hem ondergeschikt zijn (3.118; 4.144; 58.22; 60.1).

Maar toch, wat betreft deze fameuze religie van vrede en liefde moeten we niet alles op één hoop gooien – O, niet islam en islamisme, omdat deze twee termen even noodzakelijk aan elkaar vastzitten als de boom en de vrucht - maar tussen de islam en moslims. Want de islam mag dan een ​​ideologie zijn, moslims zijn mensen die als zodanig de deugden en kwaliteiten kunnen ontwikkelen die God aan iedereen geeft, Hij die zijn zon laat opgaan over goede en kwaden, en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. (Mt 5,45). Ook zou men, wanneer een moslim goed doet, nooit de eer aan de islam moeten geven, maar aan de menselijke natuur, die goed is geschapen. Wie een “goede moslim” wordt genoemd, is meestal iemand die gehoorzaamt aan zijn geweten in plaats van te doen wat Allah hem gebiedt (het geweten is het stemmetje waarmee God tot het hart van ieder mens kan spreken om hem uit te nodigen het kwade te ontvluchten en het goede te doen). Een goede moslim is dus een slechte moslim, en dat is de reden waarom islamisten gematigde moslims doden als ongelovigen, omdat ze de Koran niet gehoorzamen. Dit gezegd zijnde: gematigde moslims spelen een zeer belangrijke rol in de islamisering omdat ze de islam een ​​onschuldig en vertrouwd en daarom acceptabel gezicht geven. En zij halen voor de islam de toegevingen binnen die de lafaards hun geven voor de prijs van hun gematigdheid in het licht van het geweld van de niet-gematigden. Het is een feit: wanneer een christen het kwade begaat, kan hij zich noch op het voorbeeld, noch op het onderricht van Jezus beroepen, maar wanneer een moslim hetzelfde doet, of nog erger, kan hij altijd het voorbeeld van Mohammed en de lering van Allah claimen. Ik vat het samen: Wanneer een moslim iets goeds doet, is het nooit door de islam, maar altijd ondanks de islam. Dat is waarom, en dit is heel erg belangrijk: we nooit goed over de islam moeten spreken, zelfs geen schaduw van een komma, want net zoals een goede boom geen slechte vruchten geeft, zo brengt geen enkele slechte boom goede vrucht voort (Lc 6.43-44 ).

Jezus waarschuwde ons: Er komt een tijd dat degenen die je vermoorden zullen denken God te vereren.(Jo 16.2). Ik ken geen andere religie dan de islam, kloon van het Talmoedische Jodendom, waarvan de god de moord op niet-moslims beveelt en christenen in het bijzonder: Moge Allah christenen doden! (Koran 9.30). Aangezien Allah wil dat niet-moslims geen moslims zijn (5.48; 28.68), wat voor zin heeft het dan om hun dat te verwijten? Kan de ware God net als Allah wezens scheppen om de hel ermee te vullen (7.179; 32.13)? Als Allah wil dat de mensen naar de hel gaan, wat blijft er dan nog voor de duivel te doen? Dit is het loon van degenen die strijden tegen Allah en zijn gezant (d.w.z. die weigeren geïslamiseerd te worden) en die zich haasten om de wereld te corrumperen [d.w.z. wie zich verzet tegen de islamitische orde], laten zij worden gedood of gekruisigd, of laat hun handen en voeten aan tegengestelde kanten worden afgesneden, laat ze van de aarde worden verdreven (5,33); Allah zal hen, door uw handen, kastijden, hen bedekken met schaamte en u de overwinning over hen geven (9.14; 47.4). Moslims die nog niet geïndoctrineerd zijn, zijn zich vaak niet van deze verzen bewust, die hen natuurlijk beschaamd maken als ze worden voorgelegd. Op die manier, omdat hij antwoordde op de vraag van een christen die hem had gevraagd om na te denken over de betekenis van de verzen, waarvan hij het tot dan toe genoeg vond om ze op te zeggen, begon Joseph Fadelle te betwijfelen dat Allah de ware God is, en heeft hij de islam verlaten om christen te worden, ten koste van alles wat hij had, van zijn leven zelf. De islam die niets toe te voegen heeft aan het werk van liefde en verlossing dat tot stand gebracht is door Christus, kan zijn komst niet rechtvaardigen, want hij komt alleen om te stelen, te slachten en te vernietigen, zegt Jezus (Jo 10.10). We moeten de gematigde moslim vragen waarom hij een moslim blijft, als het waar is dat hij de wreedheden ontkent die door zijn geloofsgenoten zijn gepleegd. Als hij moslim blijft, is dat dan omdat hij de islamitische gruwelen gematigd goedkeurt, ofwel omdat hij denkt dat je die gematigd in praktijk moet brengen? En als hij de magische formule gebruikt Dit is niet de islam!, dan is het noodzakelijk erop te wijzen dat niemand kan zeggen wat de islam is, omdat Allah vergeten is na de dood van Mohammed de gezagsdrager aan te wijzen, zodat sinds hem niemand uit naam van Allah kan spreken. Tot welke toekomst heeft Allah de islam voorbestemd, dan als een kruiwagen met kikkers? Terwijl de eerste drieëndertig pausen stierven als martelaars, hebben de eerste dertien kaliefen elkaar om het leven gebracht... In de islam leidt de afwezigheid van een goddelijke legitimiteit in het uitoefenen van macht ertoe dat deze voortdurend wordt uitgedaagd door een nog fanatiekere. Dat is de reden waarom in de islam de tirannie de enige mogelijke vorm van regering is. En om nu de genadeslag toe te brengen aan degene die niet met dit argument wil meegaan, citeer dan Koran 3.7: Niemand behalve Allah kent de interpretatie van de Koran. Van hieruit vuur je drie korte vragen af. Als alleen Allah begrijpt wat hij zegt, waarom zegt hij het dan? Als alleen Allah begrijpt wat hij zegt, waarom dan de Koran citeren? Als alleen Allah begrijpt wat hij zegt, zijn dan alle imams en andere moslimgeleerden die beweren ons de betekenis van de Koran te verklaren, iets anders dan bedriegers, en Allah iets anders dan een afgod die zij laten spreken?

1 opmerking:

  1. Deze sterke uitleg van Islam, Islamisme en Moslim vertegenwoordigt 100% de visie die ik zelf al lange tijd uitdraag. De Islam is een satanische ideologie, met een vleugje godsdienst, of beter Allah-dienst. Allah is geen, of hoogstens een valse 'god'.
    De Moslim is per definitie slachtoffer van de Islam. Alleen weten veel Moslims dit niet, want zij hebben stukken Koran slechts uit het hoofd moeten leren opzeggen in een taal die zij heel vaak niet eens kennen, het Arabisch. Intussen zijn ze wel in de cultuur van en onder de knoet van de Islam opgegroeid. Hoe moeilijk is het voor hen, om, zoals Joseph Fadelle, de Islam de rug toe te keren. Je bent je leven niet eens zeker. We moeten dus alles doen om hen daaruit weg te halen, resp. daarvoor te bidden tot de wenig ware God, die van Jezus de Christus

    BeantwoordenVerwijderen