zaterdag 19 december 2015

Vraag aan moslims 2

In soera 3.7 zegt Allah: “Niemand buiten Allah kent de interpretatie van de Koran”.
1e  vraag: Waarom spreekt Allah als niemand buiten hijzelf begrijpt wat hij zegt?
2e vraag: Hoe en waarom dan de Koran citeren?
3e vraag: Als niemand buiten Allah de interpretatie van de Koran kent, zijn al de wijzen van de islam, die claimen dat ze weten wat islam is, niets anders dan bedriegers, en Allah een afgod die zij laten spreken?

7 opmerkingen:

 1. Allah zegt ook in de Quran "Yassarnal Quran li Dhikri":
  "Ik heb de Quran GEMAKKELIJK gemaakt, zodat je me kan gedenken." Met andere woorden: een eerste laag is waardevol, diep en toegankelijk, om de mens te helpen zijn hart en liefde op zijn Schepper te concentreren. Maar er zit meer in. Hoeveel meer? Dat kan een mens proberen begrijpen, en dat doen geleerden nu al eeuwen - alleen zal de totale diepgang en betekenis ons wellicht pas duidelijk worden wanneer we voor God zullen staan. Een christen als jij is daarvan even goed overtuigd.

  Om toch je vragen te beantwoorden:
  1. Allah waarschuwt hier: als je de Quran wil begrijpen, verzin dan niet je eigen antwoorden maar toets ze altijd aan de Quran. Dan pas weet je of wat je meent te begrijpen ook overeenstemt met wat Allah wilde zeggen. Als die kerels in Syrië dat hadden gedaan, was ons veel ellende bespaard!
  2. Juist OMDAT de Quran het woord van Allah is, en om beetje bij beetje iets meer te vatten van wat het allemaal betekent. Naargelang je situatie kan een zin die je al honderd keer hebt gelezen bij de 101° keer je ineens iets doen beseffen dat je leven verandert.
  3. Ach ach ach. Ik verwijs naar vraag 1. De geleerden gaan niet één vers nemen en er ophef over maken - zoals jij - maar kennen de hele Quran, bekijken hetzelfde onderwerp in tientallen andere verzen, bestuderen de context waarin iets werd geopenbaard en geven dan hun conclusie: "Op basis van zus en zo stel ik dat deze tekst dit en dat betekent." En aan het einde zeggen ze steevast: "Allaahu Alim", Allah weet het best - waarmee ze nederig erkennen dat ze alleen kunnen proberen te vatten wat het betekent, dat ze zich kunnen vergissen maar wel eerlijk hebben geprobeerd en dat een ander, met meer kennis en inzicht, misschien nog iets anders zal besluiten.

  Met andere woorden: de manier waarop God spreekt in de Quran is zo mooi en vol diepgang dat je het niet kan lezen als een romannetje of een krantenartikel. De constructie van een woord, de keuze van een variant van een woord, de opbouw van een verhaal, ... het heeft allemaal betekenis. Zoveel dat we het waarschijnlijk nooit allemaal kunnen vatten maar, maar er tenminste genoeg uit halen om de beste mens en de beste dienaar van God te worden die we kunnen zijn.
  Ik nodig je lezers uit om of youtube eens een paar "Gems from the Quran" te zoeken met als spreker "Nouman Ali Khan". Misschien dat ze dan iets beter begrijpen wat ik bedoel, en ook beter begrijpen hoe dit soort "pik-een-vers-en-verscheur-het" vragen onzinnig en on-intelligent zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Beste Miriam, bedankt voor de duidelijke reactie en de antwoorden op mijn vragen. Hier een korte reactie van mijn kant.

   Je eerste antwoord is een cirkel redenering, wanneer je de Quran niet begrijpt moet je uitleg zoeken in de Quran. Het probleem daarbij is dat het antwoord dat je dan vindt heel erg afhangt van hoe je leest en welk gedeelte van de Quran je erbij pakt voor nadere uitleg. Wie bepaald welk gedeelte van de Quran je moet gebruiken voor nadere uitleg? En wie bepaald op welke manier je dat vers betrekken moet bij de uitleg van dat eerdere vers? Dat is heel willekeurig en daardoor zijn er heel veel verschillende uitleggingen van de Quran en veel verschillende stromingen die elk iets anders erin lezen.

   Bij twee zeg je dat je bij de 101e keer lezen het vers mogelijk ineens duidelijk voor je wordt, maar dat betekent ook dat het bij de 102e keer lezen misschien ineens weer iets anders oplevert.
   3. Ik ben het met je eens dat God veel groter is dan wij, en dat wij Hem dus nooit helemaal kunnen begrijpen. Uiteindelijk blijft ons niets anders dan te erkennen dat Hij onze Schepper is die Almachtig en groot is.

   Aan het eind zeg je dat je uiteindelijke een goed mens moet worden en dat de Quran daarbij helpt. Maar de profeet van de Quran, Mohammed, is toch je voorbeeld voor een goed leven?! En hij heeft meisjes van 9 jaar misbruikt als zijn vrouw, terwijl het toch immoreel is om jonge meisjes zo te gebruiken. Van vind je daarvan?

   Verwijderen
 2. Beste Miriam,met aangename van uw naam die uit de heiligebijbel bestaat is.kijk goed naar deze link als arabisch kent!!en wil ik graag uw reactie laten weten +
  https://www.facebook.com/867178486680499/videos/1026827944048885/

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Bedankt voor je tip, maar ik zit niet op facebook.
  Mijn naam is inderdaad die van Maria, de moeder van Jezus aan wie in de Quran een heel hoofdstuk wordt gewijd. Aan Maria wel te verstaan.
  Zij is een van de meest gerespecteerde vrouwen uit de mensengeschiedenis, ook in de Quran. Wie niet van haar houdt en wie niet gelooft dat haar zoon Jezus de Messias is die aan het einde der tijden terugkeert is geen Moslim. Alleen heb ik van haar en haar zoon leren houden als prachtmensen en voorbeelden - niet als wezens die evenveel macht hebben als God en tot wie ik dus mijn gebeden zou mogen richten.

  Ik nodig je uit open en eerlijk te lezen over de Islam vanuit het standpunt van de Islam. Wie iets tegen de Islam heeft zal nooit een realistisch beeld schetsen van de Islam, net zo min als godsdiensthaters de beste bron van informatie zijn over het Christendom. Toch?
  Eens kijken hoe openminded je bent? Hier vind je enkele artikels over de band èn het verschil tussen Christendom en Islam: https://mariaminislam.wordpress.com/category/pre-islam/page/2/

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Beste Miriam, je zegt dat je gelooft dat Jezus de Messias is en dat doe ik ook. En je vraagt me om eerlijk te lezen over de Islam, en dat probeer ik te doen. Daarom wil ik je iets vragen.
  Volgens de Koran is Jezus, het "Wonder van God" (Koran 3.49), de "Waarheid" (6.73), het "Woord van God" (19.34), "de Messias" (4.171), zonder zonde (19.19), die wonderen doet (3.49), die reeds in de hemel is (4.158), vanwaar Hij zal komen om te oordelen (3.49).
  Terwijl Mohammed niet zonder zonde is, hij is gestorven, kan zichzelf niet redden, en hij wacht het oordeel af (Koran 5.266).
  Waarom zou ik dat Mohammed volgen, en niet Jezus? Terwijl Jezus toch op al die punten groter is? Ook volgens de Quran.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Jammer dat je "anoniem" heet. Da's zo ... anoniem :)
  Maar toch: Besta Anoniem,
  Er is hier geen sprake of-of.
  Je MOET Jezus volgen. Omdat je ALLE profeten moet volgen.
  Voor wie leefde ten tijde van Jezus was Hij het die je moest volgen. Maar na Jezus' vertrek is zijn boodschap vervormd geraakt. Dat geven zelfs de Bijbelgeleerden zelf toe: aan het seminarie van Gent heb ik vooral geleerd wat er in de Bijbel NIET oorspronkelijk is maar door mensen samengeraapt.

  Daarom heeft God gedaan wat Hij doorheen de hele mensengeschiedenis heeft gedaan: nog maar eens een profeet sturen om het allemaal nog maar eens uit te leggen.

  Het verschil tussen Jezus en Mohammed (Allah's zegen en vrede over hen beide en over alle profeten) is dat Allah nà Jezus een allerLAATSTE keer een Boodschapper heeft gestuurd. In de Bijbel wordt Mohammed al aangekondigd als degene die niet uit zichzelf spreekt: Mohammed kreeg een boodschap voorgezegd, zegde die na, liet die optekenen door zijn tijdgenoten. Hij kreeg van God ook de inspiratie om die teksten uit te leggen en Allah maakte van hem een levend voorbeeld van hoe je die boodschap in de praktijk omzet. De Quran legt zo'n grote nadruk op het belang niets over God of Zijn profeten te zeggen dat niet waar is, dat de overlevering heel waarheidsgetrouw is gebeurd: mensen gooiden liever nota's weg dan ze door te geven wanneer ze niet 100% waren dat ze klopten. Ook dat staat in de Quran: dat Alla de Quran beschermt zodat er niets aan kan worden veranderd. De bron blijft bestaan, oorspronkelijk en ongewijzigd door de eeuwen heen.

  Trouwens, wie Jezus volgt zoals Jezus het heeft bedoeld volgt de geboden van Allah en dus ook die uit de Quran. Je kan de levenslessen en richtlijnen over sociale omgang en rechtvaardigheid, over de éénheid van God en het belang alleen op God te vertrouwen in beide terugvinden. Een profeet bevestigt steeds zijn voorgangers - en corrigeert de mensen die intussen die boodschap (al dan niet met opzet) hebben vervormd om terug te komen tot de oorspronkelijke boodschap zoals God die heeft bedoeld.

  We houden het hierbij omdat deze discussie al uitgebreid is gevoerd en ikzelf ook geen geleerde ben. Ik wil niet het risico lopen om in mijn enthousiasme iets te zeggen wat niet helemaal klopt. Er zijn voldoende bronnen beschikbaar voor eerlijke zoekers. Ga die opzoeken, Anoniem, en je krijgt degelijke informatie. Moge Allah, de ene en enige Schepper en Heer van ons allen, je hart open voor Zijn zuivere en prachtige Boodschap.
  Liefs, Mariam (niet Miriam)

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Beste Mariam,
  Excuus dat ik je naam verkeerd schreef. Mijn naam is overigens Hugo.
  Ik blijf het een vreemd idee vinden: Mohammed, als levend voorbeeld. Een man die een kind van 9 als vrouw nam ! En die veel bloed aan zijn handen heeft door de vele oorlogen die hij voerde, is dat nu een goed voorbeeld!?
  Verder kan hij nooit de opvolger zijn van Jezus als profeet, aangezien hij een heel andere boodschap heeft als Jezus. De Quaran zelf zegt immers dat Christus en zij die Hem belijden leugenaars zijn: "Christus wordt als leugen weg gezet in sura 18, pagina 337, vers 4: "En om te waarschuwen hen die zeggen: 'God heeft zich een Zoon genomen'. Niet hebben zij daaromtrent kennis noch hun vaderen. Het is een groot woord dat uit hun monden komt. Niets zeggen zij iets anders dan leugen"."

  Verder is de boodschap van Jezus en Mohammed tegengesteld. Jezus zegt ons onze vijanden lief te hebben. Mohammed roept op de ongelovigen te vervolgen en te doden (Soera 9:5).
  Alle goeds gewenst,
  Hugo

  BeantwoordenVerwijderen