woensdag 29 maart 2017

‘Steeds meer moslims bekeren zich tot het christendom’

Milan Bruynzeel - Elsevier

"Een groeiend aantal moslims keert de islam de rug toe en wordt christen. De reden: het geweld in naam van de islam.

Duane Miller, onderzoeker aan St. Mary’s University in het Amerikaanse San Antonio, zegt dat steeds meer moslims zich bekeren tot het christendom. Miller interviewde de afgelopen jaren talrijke ex-moslims en verwerkte hun beweegredenen in zijn onderzoek.
Drijfveren

De belangrijkste drijfveer voor veel bekeerlingen is het aanhoudende islamitisch geïnspireerde geweld. Miller bestudeerde een aantal casussen, waaronder de vervolging van christenen in Indonesië. Miller concludeert dat in de periode 1960-2010 10 miljoen Indonesische ex-moslims christen zijn geworden. Ook zouden wereldwijd 400.000 moslims zich tot het christendom hebben bekeerd in de nasleep van de aanslagen van 11 september 2001". ............Lees hier verder.

donderdag 9 maart 2017

Het mirakel van Luxenberg

Arabist_jansen

‘En worden niet ten huwelijk uitgegeven’: Het mirakel van Luxenberg 

Christoph Luxenberg is het pseudoniem van een Libanese Christen die in Duitsland woont. Hij is niet onfeilbaar, maar hij is wel een wonderdoener. Hij heeft de westerse koranwetenschap weten wakker te schudden.

Niemand wordt graag uit zijn slaap gewekt, en de protesten van de slapers zijn dan ook heftig. De haat die Luxenberg oproept, zindert door het mini-universum van Islamologen, Arabisten, Korangeleerden, en hoe al deze waardigheidsbekleders zichzelf ook verder mogen aanduiden.

Politieke overwegingen versterken de commotie. Menig faculteitsdecaan heeft liever een zak met geld uit Oman dan een afdelinkje waar de Koran op moderne en wetenschappelijke wijze door drie excentrieke geleerden en hun vier studenten wordt bestudeerd. De gevolgen van zo’n voorkeur zijn even boekhoudkundig begrijpelijk als wetenschappelijk ernstig.

De postmoderne vrienden en vriendinnen van de islam vinden het bovendien nergens voor nodig dat ‘juist nu moslims zich zo in een achterstandssituatie bevinden’, er ook nog eens historisch-kritisch naar hun heilig boek wordt gekeken. Dat voorrecht is alleen voor de Bijbel weggelegd.

Luxenberg heeft desalniettemin een einde weten te maken aan de ‘westerse koranwetenschappen’, die niet meer om het lijf hadden dan het herkauwen van opvattingen waarvan islamitische vrome geleerden eeuwen geleden dachten dat ze wel juist moesten zijn. Anders klopte de islam niet. Die traditionele, op vroom wensdenken gebaseerde islamitische vermoedens werden vervolgens op een academische manier naverteld door mensen die op het gymnasium hadden gezeten, en in die vermomming werden die beweringen zonder enig verder bewijs als waar aangenomen.

De centrale onbewezen bewering luidde dat de Koran door Mohammed (570?-632? AD) mondeling aan de generaties na hem was doorgegeven, en vervolgens op schrift was gesteld. Dit impliceert dat de mondelinge traditie vooraf ging aan de schriftelijke vastlegging ervan. Luxenbergs werk toont echter aan dat het andersom gegaan moet zijn..............Lees hier verder

zondag 14 augustus 2016

Islamitische terreurgruwel opent moslims de ogen voor waarheid christendom

"Uit weerzin tegen het geweld dat door terreurorganisaties als Islamitische Staat wordt gepleegd, wenden moslims in landen als Egypte en Saoedi-Arabië zich af van de islam.

................

Een andere christelijke zendeling die in Koerdisch gebied in Irak actief is, meldt een "christelijke opwekking". Hij is persoonlijk bij veel bekeringen van moslims aanwezig geweest, zegt de man die om veiligheidsredenen anoniem wil blijven. Bij alle verschrikking die ISIS verspreidt, betekent de organisatie voor het christendom toch iets goeds, omdat ze moslims afschrikt. ISIS-vertegenwoordigers rechtvaardigen hun gruweldaden met verzen uit de Koran. Christelijke zendelingen hoeven wat dat betreft weinig meer te bewijzen.

Barmhartigheid
"Ze zijn de islam zat", zegt hij letterlijk over moslims. Ze willen meer weten over Christus, in het bijzonder als ze over wonderen, genezingen, barmhartigheid en liefde horen, vult hij aan." Lees hier het hele artikel

vrijdag 12 augustus 2016

Geen Lourdes-processie met islamitische wortel op Maria Hemelvaart?

"In Frankrijk zorgt een tweet voor onrust onder katholieken. Clément Borioli, een “katholiek en burger van Lourdes” meldt dat de traditionele processie voor het hoogfeest van Maria Hemelvaart (15 augustus) op last van de autoriteiten om “veiligheidsredenen” niet wordt gehouden.

Veiligheid
Sinds de aanslagen in Parijs, Nice en Rouen geldt in Frankrijk een verlengde noodtoestand. Ondanks de daardoor verruimde bevoegdheden ziet de prefectuur van het departement geen mogelijkheid de veiligheid van de deelnemers aan de processie te garanderen.

Islamitische prins
Er is nog geen officiële bevestiging van het processieverbod. Wel maakte de Lourdense pastoor Duhar er zondag in zijn preek melding van. Het zou niet gaan om de processie op het bedevaartterrein, maar om de stadsprocessie. De oorsprong daarvan is verrassenderwijs de doop van de islamitische prins Lorda in de tijd van Karel de Grote (+814). Van deze prins stamt de naam van de stad (die in het dialect van Gascogne nog steeds ‘Lorda’ heet)." Lees hier verder...........

maandag 11 juli 2016

‘IS? Dat zijn wij!'

"De sharia zoals die sinds eeuwen aan moslimkinderen wordt onderwezen is precies dezelfde als door IS ten uitvoer wordt gebracht. Dat schrijft de jonge Algerijnse moslimstudent in een brief aan AsiaNews. “Daesh (IS)”, schrijft hij, “dat zijn wij.”

‘Dit is niet de islam’
Telkens als er weer een gruwelijke aanslag is gepleegd door islamitische terroristen begint het zwartepieten, schrijft AsiaNews. Westerlingen beschuldigen de islam en de islamitische wereld ontkent ieder verband tussen geweld en islam en zegt onmiddellijk ‘Dit is niet de islam’.

Dromen van de sharia
Hetzelfde gebeurde na de recente terreuraanslagen in Istanbul, Bagdad en Dhaka. Binnen enkele uren na de massamoorden ontvingen AsiaNews bijgaande korte reflectie van een 27-jarige Algerijn, woonachtig in Frankrijk. Hij beschuldigt de islamitische wereld van hypocrisie door enerzijds Daesh te verwerpen, terwijl zij tegelijkertijd droomt de hele wereld aan dezelfde sharia te onderwerpen.

Hervormen en moderniseren
Moslims zijn gedwongen om te hervormen en hun geloof te moderniseren, vindt de auteur. En zij moeten afstand doen van historische elementen die meestal nog “gepreekt worden in onze moskeeën en onderwezen in onze scholen”.

Daesh, wij en de (moslim)clerus
Vandaag heb ik besloten om Islamitische Staat te verdedigen tegen al degenen die zeggen dat wat zij doet niet conform de islamitische sharia is. Daesh is niet hypocriet. Zij is oprecht, direct en authentiek."

zondag 28 februari 2016

Open brief over de islam van pastoor Guy Pagès aan de Eerste Minister van Frankrijk, Manuel Valls

"Meneer de Eerste Minister,

U zegt ons dat het mogelijk is "een islam te zien opbloeien die levend en modern is in termen van vrijheid, gelijkheid en laïciteit" (zie uw toespraak in de Grote Moskee van Straatsburg, 3 maart 2015), omdat de islam zou zijn: "verdraagzaam, open, volledig verzoenbaar met onze waarden en de Republiek" (zie uw toespraak in Mayotte, 13 juni 2015).

Echter, de erevoorzitter van de Franse moslimraad en rector van de Grote Moskee van Parijs stelt: "De islam is tegelijk een religie, een gemeenschap, een wet en een beschaving. [...] Niet alleen moslims zijn wie de vijf zuilen van de islam uitvoeren, maar allen die bij deze identiteitsgemeenschap horen." (Le Figaro Magazine, 29 juni 2002).

Wie zegt ons de waarheid, u of dhr. Dalil Boubakeur?

Alija Izetbegovic, staatshoofd van Bosnië-Herzegovina van 1990 tot 2000, schrijft: "Er kan noch vrede, noch co-existentie bestaan tussen de islamitische religie en niet-islamitische politieke en sociale instellingen. [...] De islamitische renaissance kan zonder een religieuze revolutie niet beginnen, maar zij kan niet voortgezet worden en ten goede geleid zonder een politieke revolutie. Onze eerste taak moet niet zijn de macht voor ons te winnen maar de mensen. [...] De steun die een moslimvolk feitelijk aan een regime ergens ter wereld geeft, is recht evenredig aan het islamitische karakter van de laatste. [...] Wij moeten predikers zijn en vervolgens soldaten. [...] De islamitische beweging moet de macht grijpen wanneer zij in een morele en getalsmatig voldoende sterke positie is om het haar mogelijk te maken de niet-islamitische overheid omver te werpen." (zie Islamitische verklaring)" Lees hier verder .......

zaterdag 19 december 2015

Vraag aan moslims 8


En hier de belangrijkste vraag: "Wie kan er na Christus komen, zo niet de Antichrist?"