zondag 11 november 2018

Is de islam superieur aan het christendom, omdat de islam na het christendom komt?Met dank aan father Guy Pagès
a) Alles wat chronologisch later is, is niet noodzakelijkerwijs superieur of beter. Het bewijs daarvan is dat decadentie, verval, perversie, rot, noodzakelijkerwijs na een periode van volmaaktheid komen, die door hen bedorven wordt.
b) Door zich te legitimeren omdat hij na het christendom komt en daarom superieur zou zijn, ontkent de islam onmiddellijk deze vooruitgang om terug te gaan naar de situatie van vóór het christendom, onder de Joodse wet ( Rom 3-13); Gal 4) .
c) Door te beweren niets anders te zijn dan wat het christendom oorspronkelijk was, ontkent de islam hun wezenlijke verschil, waarvan de geschiedenis nochtans verslag legt.
d) Door de geschiedenis uit te wissen, verhindert de islam dat de mens toegang krijgt tot zijn identiteit, tot bewustzijn van zichzelf, die slechts geleidelijk wordt gevonden, in de relatie tot de herinnering, en tot de ware God, wiens Openbaring noodzakelijkerwijs ook tot stand komt in en door de geschiedenis.
e) Hoe kunnen moslims denken van hun redding verzekerd te zijn, omdat Mohammed na Jezus kwam, aangezien Jezus de komst van valse profeten aankondigde (Mt 24: 4, 11, 24); 1 Cor 15.1; 2 Cor 11.4; Gal 1,9, 4,28-31; 2 Pt 2.1-3; 1 Jo 2.22-27; 4.2-3; 2 Jo 7-11; Jud 18-19; Openb 16.13; 19.20) en dat de definitie van de Antichrist, die door de Bijbel gegeven is (wie de Vader en de Zoon ontkent (1 Jo 2.22) perfect op de Islam past (9.30)? Zonder te vergeten dat hij ruimschoots voor de komst van de islam geschreven is, kan de Bijbel er niet van worden verdacht geschreven te zijn om de islam zwart te maken.
f) Zes eeuwen lang leefde het christendom prima zonder de islam ... het bewijs dat het de islam niet nodig heeft om te bestaan. Aan de andere kant kan de islam niet bestaan ​​zonder het christendom, omdat haar bestaansreden juist is om de wereld van het christelijke geloof te verlossen (2.193; 9.30, 33.113; 15.94; 30.31; 41.6; 61.9; 98.6). Is het niet waar dat de leugen alleen na de waarheid kan komen?
g) De islam geeft zichzelf de opdracht om de mensheid naar zijn gouden eeuw te leiden, die de leiding van Mohammed zou zijn geweest in de zevende eeuw ... Maar heeft Mohammed ooit geluk op aarde gebracht? Hoe kunnen moslims denken dat ze het beter dan hem kunnen doen?
h) Kortom, is het genoeg in het kielzog van de laatste zelfbenoemde profeet te gaan om er zeker van te zijn Gods wil te doen? Waarom niet liever Mirza Husayn Ali volgen, die in 1863 de Baha'i-religie stichtte, of Mirza Ghulan Ahmed, die de Ahmadiyya in 1889 oprichtte, of iemand anders die meer eigentijds is en niet eveneens zal nalaten te verzekeren dat hij door God gezonden wordt?


Geen opmerkingen:

Een reactie posten