zondag 14 mei 2017

Katholiek Dogma in de Koran?!

Matthé Uijttewaal ('t Goy, 1979)}
Gepromoveerd natuurkundige & lid v/d Gemeenschap EmmanuelWe horen vaak genoeg over dingen in de Koran die problematisch zijn voor het katholiek geloof. Des te verrassend is dan dat het tegendeel ook geldt. Mario Joseph is een imam uit India die zich bekeerde door zijn studie van de Koran. Een interview met hem begon deze opsomming, zie: www.youtube.com/watch?v=WjUXd4qW9mg

[Koran referenties worden aangegeven met: (sura:vers)]

† Jezus (Isa) ontving openbaringen van God (Allah 2:136, 4:163, 19:30),
werd het Evangelie gegeven (3:48, 3:84, 5:46, 5:110, 57:27),
kwam om de Wet te bevestigen en moet gehoorzaamd worden (3:50, 43:63),
bezit de Heilige Geest (2:87, 2:253, 4:171, 5:110),
is in de Hemel opgenomen (3:55),
het teken van de eind-tijd (43:61),
zal terugkeren om de anti-Christ te verslaan (Hadith)

* Maria (Maryam), Jezus’ moeder, is de enige vrouw die in de Koran (Qu’ran) genoemd wordt,
een vrouw van waarheid (5:75),
altijd maagd (19:20-22, 21:91),
ontving de Heilige Geest en is een teken voor de wereld (21:91, 23:50),
zonder zonden net als Jezus (Hadith)
en opgenomen met Jezus (23:50)

† Jezus is het voorbeeld, maar wordt belachelijk gemaakt (43:57),
de nieuwe Adam (3:59),
rechtschapen (3:46, 6:85),
gezegend en ontvangt gebed en caritas (19:31),
leeft (4:157),
is heilig (19:19),
de Christus (Messias), het Woord van God, door iedereen
geëerd (3:45),
een wonderwerker, kan zelfs scheppen & leven geven (3:49, 5:110)!• Jezus stelde apostelen aan (3:52, 61:14),
met macht (61:14),
Zijn volgers hebben compassie en medelijden (57:27),
worden gesterkt door de Heilige Geest [van gelijke natuur als God] (58:22)
en [dus] superieur (3:55)

D.w.z. dat, met Jezus als scheppend Woord van God en een goddelijke Hl. Geest, de Koran verbazingwekkend wel degelijk (impliciet) de Drie-eenheid leert!
Wat het verwerpt is een drie-godendom van Jezus en Maria als goden los van God (5:116)
en dat God Maria als Zijn vrouw genomen heeft om fysiek Jezus als hun Zoon voort te brengen (6:101, 72:3)

"Als je twijfelt over wat We naar je neergezonden hebben [Koran], vraag diegenen die de schriften [Bijbel ] al voor jou aan het lezen waren." (10:94)
De ene traditie vanaf Abraham, via Mozes en tot Jezus mag (namelijk) niet verbroken worden. (42:13)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten